วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

ครูหวังกับจิตวิญญาณความเป็นครู แม้มีลูกศิษย์ในโรงเรียนเพียง 2 คน


ครูหวังกับจิตวิญญาณความเป็นครู แม้มีลูกศิษย์ในโรงเรียนเพียง 2 คน

ครูหวัง กับจิตวิญญาณความเป็นครู แม้มีลูกศิษย์ในโรงเรียนเพียง 2 คน
ปัจจุบัน โรงเรียนในเขตพื้นที่ชนบทเริ่มสูญหายไป จากการแทนที่ของโรงเรียนขนาดใหญ่ในตัวเมือง ที่มีอุปกรณ์เพียบพร้อม และบุคลากรที่มีคุณภาพ ไม่ต่างจากในโรงเรียนชนบทแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน ฉวงเหมียว ทางตะวันออกของมณฑณอันฮุย  ในประเทศจีน มีนักเรียนเพียง 2 คน และครูใหญ่ ซึ่งเป็นครูผู้สอน เพียง 1 คนเท่านั้น
ครูหวังกับจิตวิญญาณความเป็นครู แม้มีลูกศิษย์ในโรงเรียนเพียง 2 คน

เด็กชายหยาง หนี่หยวนชาง
แต่ด้วยคุณภาพการสอน โรงเรียนแห่งนี้ก็เชื่อว่าคุณภาพการสอนไม่ด้อยไปจากโรงเรียนอื่นๆ ครูหวัง จินลอง วัย 56 ปี ครูใหญ่ เปิดเผยว่า นักเรียนส่วนใหญ่ต่างแยกย้ายกันไปเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเมือง แต่ครูหวังก็ยังคงสอนเด็กๆทั้ง 2 คนที่ยังไม่ได้ย้ายๆไปไหน ก็ยังสั่งสอน เด็กชายหลี จุนเชง นักเรียนชั้นป.2 และเด็กชายหยาง หนี่หยวนชาง นักเรียนอนุบาล วัย 5 ขวบ เพื่อจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ครูหวังกับจิตวิญญาณความเป็นครู แม้มีลูกศิษย์ในโรงเรียนเพียง 2 คน

การศึกษาจึงไม่ได้เน้นเพียงปริมาณ แต่ความปรารถนาในการสั่งสอน อมรบ แม้เพียง 2 คน ครูหวังก็ยินดี มอบให้ด้วยจิตวิญญาณในอาชีพ ครู
ครูหวังกับจิตวิญญาณความเป็นครู แม้มีลูกศิษย์ในโรงเรียนเพียง 2 คน
ครูหวังกับจิตวิญญาณความเป็นครู แม้มีลูกศิษย์ในโรงเรียนเพียง 2 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น